Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Jonge mantelzorgers in cijfers

Jonge mantelzorgers steken thuis een extra handje toe omdat broer, zus of iemand van de ouders ziek is, een beperking heeft of kampt met een verslaving. Internationaal onderzoek toont aan dat deze mantelzorgtaken een grote invloed hebben op het sociaal leven en de schoolcarrière van jongeren. Maar hoe zit het met de jonge mantelzorgers in Vlaanderen?

Dat onderzocht Samana in de allereerste Vlaamse bevraging rond het thema ‘jonge mantelzorgers’. Hiervoor werden 2078 leerlingen bevraagd. Het ultieme doel? Van scholen een mantelzorgvriendelijke omgeving maken. In aanwezigheid van Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, Jo Vandeurzen, werden op 16 mei de resultaten voorgesteld.

Enkele straffe cijfers:

  • 17% geeft aan dat ze geconfronteerd worden met een zorgbehoevende in de thuissituatie (buiten zichzelf).
  • In 10% van de gevallen is dat een (plus)ouder, in 6% een (plus)broer of zus.
  • 56% van de respondenten met een zorgbehoevende in de thuissituatie helpt thuis mee. Daarvan geeft 41% aan er gemiddeld 2 tot 5 uur per week mee bezig te zijn. 23% helpt meer dan 5 uur per week mee.
  • 75% van de jonge mantelzorgers helpt mee in het huishouden, 66% biedt emotionele ondersteuning en 20% zet de medicatie klaar.
  • 67% van hen geeft aan blij te zijn dat ze kunnen helpen, 20% voelt zich gespannen, 12% voelt zich overbelast en 7% voelt zich alleen.
  • 53% van de jonge mantelzorgers geeft aan dat de thuissituatie een impact heeft op hun leven. Voor 80% heeft het voornamelijk invloed op hun vrije tijd. Voor 30% en 36% heeft het eerder impact op respectievelijk de relatie met hun vrienden en hun schoolwerk.
  • 65% van de respondenten met een zorgbehoevende in de thuissituatie geeft aan dat op school niemand op de hoogte is dat hij of zij thuis extra zorgen opneemt.
  • 35% van de respondenten met een zorgbehoevende in de thuissituatie geeft aan dat ze op school bij niemand terechtkunnen met vragen en problemen rond de zorgsituatie. 35% geeft aan hiervoor terecht te kunnen bij de zorgleerkracht of klastitularis.

Jonge mantelzorgers zijn een relatief ‘onzichtbare’ doelgroep. Om hen te bereiken, vormen scholen de ideale omgeving. Samana wil met een mantelzorgvriendelijk schoolbeleid jonge mantelzorgers een hart onder de riem steken. Word dus vervolgd!

actua      0 reacties       17 mei 2018

Mantelzorg vanuit jeugdig perspectief

Enkele jaren geleden publiceerde Kind en Samenleving vzw een belevingsonderzoek over het perspectief van jonge mantelzorgers. Daarin lieten ze jonge …

beleving      0 reacties

Mantelzorger van de week: Agnes Blevi

Samen met haar zus, Anita, zorgt Agnes voor haar moeder. Dat doet ze met heel veel liefde. Want elke dag …

mantelzorger van de week      3 reacties