Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Aantal mantelzorgers in stijgende lijn

In 2014 telde Vlaanderen 142.471 mantelzorgers, zo lezen we in Gazet van Antwerpen van 19 mei 2015. Dat zijn er vijf procent meer dan in 2010.

Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Het aantal zorgbehoevenden dat geholpen wordt door een mantelzorger is in dezelfde periode met bijna zeven procent gestegen, tot bijna 121.000 in 2014.

In Het Belang van Limburg vernemen we ook meer over het profiel van de gemiddelde mantelzorger:

- 131.665 mantelzorgers (92,4%) staan in voor één hulpbehoevende.
- In vier op de vijf gevallen is het een familielid dat de rol van mantelzorger op zich neemt.
- In 29 % van de gevallen gaat het om de partner en in 25,7 % om de (schoon-)dochter. Ze doen het daarmee veel beter dan (schoon)zonen, die in 12,2 % van de gevallen de mantelzorg voor hun hulpbehoevende vader of moeder voor hun rekening nemen.
- De helft van alle mantelzorgers zit in de leeftijdscategorie 45-64 jaar. Dan volgen de 24-44-jarigen (10%).
- Ook hoogbejaarden laten zich niet onberoerd als het over mantelzorg gaat: 713 zijn tussen 90 en 94 jaar oud, 80 mantelzorgers zijn tussen 95 en 99 jaar en 21 mantelzorgers zijn zelfs de 100 gepasseerd.

Volgens Katrien Schryvers (CD&V) is er nood aan een degelijke ondersteuning voor mantelzorgers: "Centra voor kortverblijf kunnen hierin een rol spelen en tijdelijke opvang bieden wanneer mantelzorgers voor een korte periode niet beschikbaar zijn. Anderzijds moeten mantelzorgers ook kunnen rekenen op kwaliteitsvolle vorming en psychosociale ondersteuning." Schryvers dringt er ook op aan dat de minister een systeem ontwikkelt voor de registratie van minderjarige mantelzorgers zodat ook deze doelgroep de nodige specifieke ondersteuning en begeleiding kan krijgen.

actua      1 reactie       20 mei 2015
Annick B. liet reactie achter

Allemaal mooi op papier hulp voor mantelzorgers, maar in realiteit een dikke zero.

Mantelzorger van de week: Hilde Caluwaerts

Hilde is mantelzorger voor haar mama en schoonmama. Ze is blij dat ze iets voor hen kan betekenen. Soms neemt …

mantelzorger van de week      0 reacties

Bespreek je mantelzorgtaak met je werkgever

Mantelzorg verlenen en je job met voldoende focus en toewijding uitvoeren, is niet vanzelfsprekend. Krijg je de combinatie niet onder …

werk      0 reacties