Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Gaspard K.

zorgt voor partner met handicap

Mijn partner werd in '92 getroffen door een herseninfarct, waardoor ze naast fysische problemen, ook verstandelijke beperkingen opliep (niet meer lezen,schrijven, enz)
Ik zorg voor de huishoudelijke taken en onderhoud woning.


9

Dragen Gaspard een warm hart toe:
Kris G. , Mieke . , Jonas G. , Erik D. , Marleen V. , Lode V. , Darius Z. , Yumi C. , Diny K.