Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

N H.

zorgt voor moeder

Ik zorg voor deze persoon omdat ze mijn moeder is. Voorlopig zorg ik nog niet zoveel voor haar omdat ze veel steun heeft van haar vriend.


9

Dragen N een warm hart toe:
Mieke . , Jonas G. , Kris G. , MIREILLE W. , Johan H. , Marleen V. , Lode V. , Yumi C. , Darius Z.