Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Monique R.

zorgt voor vriend met dementie

Vroeger heeft die persoon ook altijd klaar gestaan voor mij en wil nu graag er voor hem zijn.


6

Dragen Monique een warm hart toe:
Jonas G. , Mieke . , Ann R. , Marleen V. , Lode V. , Darius Z.