Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

jan v.

zorgt voor partner met chronische ziekte

ZIEKTES
- Appendix + buikvliesontsteking
- Verwijderen baarmoeder
- Reumatoïde artritis
- Artrose
- Ziekte van Hodgkin
- Astma
- 2 x knieprothese
- 2 x plaat in nek
- Last galstenen
- Vermoeidheid – geen weerstand – snel ziektes overnemen
- Bloedplaatjes die soms veel te laag staan
- Slaapstoornis
- Totaal 17-tal operaties


7

Dragen jan een warm hart toe:
Mieke . , Frederik B. , Jonas G. , Marleen V. , Gerd D. , Yumi C. , Darius Z.