Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Roos V.

zorgt voor familielid

De "mantelzorg" voor mijn schoonbroer André (66 jaar) met mentale handicap. we wonen in een zorgwoning. Overdag gaat André naar het dagcentrum "de Bron" en soms naar "de Klaproos" in 't weekend voor kortverblijf. TOCH kan hij nog steeds bij ons blijven "wonen". de zorgwoning was vroeger de "thuis" voor André. de mantelzorg doen we 33 jaar


10

Dragen Roos een warm hart toe:
Rika H. , Mieke . , Jonas G. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , Gerd D. , MIREILLE W. , Yumi C. , Lode V.