Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Monique S.

zorgt voor moeder

Mijn moeder kan niet meer alleen wonen. De verzorging gebeurt momenteel gedeeltelijk door De Landelijke Thuiszorg (4 uur per week).


10

Dragen Monique een warm hart toe:
Mieke . , Filip P. , Kris G. , Marleen V. , Jonas G. , Frederik B. , Sonja L. , Ilse J. , Lode V. , Yumi C.