Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

chantal V.

zorgt voor moeder

omdat mijn moeder hulpbehoevend is en minder mobiel


8

Dragen chantal een warm hart toe:
Mieke . , Lies S. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , MIREILLE W. , Lode V. , Bonami M.