Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Mark J.

zorgt voor moeder

Door deze zorg probeer ik (te samen met mijn broers en zus) moeder zo lang mogelijk zelfstandig in haar eigen woonomgeving te laten leven.


6

Dragen Mark een warm hart toe:
Mieke . , Peter D. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , Lode V.