Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

<daniël V.

zorgt voor partner met kanker

Haar trouw beloofd over 42 jaar. in goeie en kwade dagen...


8

Dragen <daniël een warm hart toe:
Mieke . , Lies S. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , Darius Z. , Lode V. , Iris W.