Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Andre V.

zorgt voor moeder

Moeder is geboren op 11 april 1925 en heeft last van haar kniën waardoor ze zich niet goed meer kan verplaatsen. Boodschappen, vaccinatiecenter, rolstoel verplaatsingen gebeuren door mij en mijn echtgenote. Dagelijks huisbezoek waar ze nog alleen woont.


2

Dragen Andre een warm hart toe:
Mieke . , Marie A.