Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

parren a.

zorgt voor moeder met kanker

Ze is terminaal en wenst niet inhet ziekenhuis aan haar einde te komen.


1

Dragen parren een warm hart toe:
Mieke .