Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ronny O.

zorgt voor partner met dementie

Mijn levensgezel (>30j) kreeg op 49 jarige leeftijd het etiket Alzheimer Jong-dementie. Nu 05/2021 "beginnende dementie". (Burn-out was 1ste diagnose). Mobiliteit, oriëntatie in tijd/ruimte, organisatie huishouden, winkelen, medicatie, administratie vragen toezicht en bijstand. Nog zo lang mogelijk samen thuis genieten van het leven.


2

Dragen Ronny een warm hart toe:
Mieke . , Chris V.