Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Valentina V.

zorgt voor moeder

Beste, ik zorg voor twee personen, mijn vader en mijn moeder. Ze zijn beiden 90 jaar en wonen samen. Ze kunnen niet overleven zonder mijn hulp. Mijn vader is gehandicapt, mijn moeder is de betere, maar ook totaal zorgbehoevend. Mijn moeder ontvangt al enige tijd manterzorg voor mijn vader, maar in feite ben ik de mantelzorger van beiden.


1

Dragen Valentina een warm hart toe:
Mieke .