Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Jean V.

zorgt voor partner met Parkinson

Eigenlijk ben ik een gewezen mantelzorger voor mijn op 01 februari 2020 overleden echtgenote Christiane Vermant. Ze had Parkinson, dementeerde enz. Gelukkig heb haar, al die tijd thuis kunnen helpen en verzorgen. Daarenboven heb ik het genoegen nog andere mensen, via dienstbetoon te kunnen helpen.


1

Dragen Jean een warm hart toe:
Mieke .