Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Annie J.

zorgt voor partner met dementie

jongdementie, alzheimer en corticobasale degeneratie


2

Dragen Annie een warm hart toe:
Mieke . , Victor T.