Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Annie J.

zorgt voor partner met dementie

Alzheimer - jongdementie en corticobasale degeneratie (CBD)


1

Dragen Annie een warm hart toe:
Mieke .