Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Myriam P.

zorgt voor moeder

Omdat ik vind dat ik dat moet doen, ik ben zo opgevoed. Het poetsen hebben we uitbesteed omdat ik zelf fysieke problemen begin te ondervinden en mijn moeder had het daar al moeilijk mee "gaat ge vreemden in huis halen?" Mijn moeder is in onze opvoeding altijd zeer dominant geweest en ik geraak nog steeds niet vanonder dat juk.


2

Dragen Myriam een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.