Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Nora D.

zorgt voor familielid met dementie

Omdat het mijn tante is, die zelf kinderloos is.


6

Dragen Nora een warm hart toe:
Mieke . , Ineke H. , Marleen V. , Marleen D. , Sonja L. , Lode V.