Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Gina V.

zorgt voor moeder met dementie

Mijn moeder heeft iemand nodig die haar belangen behartigt en luistert zonder te corrigeren of zich op te winden. Zij krijgt veel hulp maar heeft geen benul van geldwaarde en laat zich makkelijk in het ootje nemen.


2

Dragen Gina een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.