Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Wendy V.

zorgt voor grootvader met dementie

Mijn grootouders hebben destijds de zorg voor mij opgenomen. Mijn grootvader is palliatief en heeft Alzheimer, het is maar normaal dat ik dit doe als wederdienst. Zelf sta ik in de zorg, maar heb het gevoel daadwerkelijk nergens te komen daar mijn grootouders de ernst van de situatie niet inzien en alle hulp weigeren.


2

Dragen Wendy een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.