Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

jerry t.

zorgt voor partner met kanker

het is het minste dat ik voor mijn lieve echtgenoote kan doen


2

Dragen jerry een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.