Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Xaveer L.

zorgt voor partner met kanker

Is mijn echtgenote die borstanker heeft en chemo moet volgen. Hierdoor is zij niet (meer) in staat de normale huishoudelijke taken te vervullen (koken, afwassen, strijken, kuisen, boodschappen doen) wegens continue vermoeidheid en pijn.


6

Dragen Xaveer een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Dirk D. , Christiane H. , Marleen V. , S9 B.