Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Chris V.

zorgt voor moeder

Mijn moeder heeft 6 augustus 2018 een heel zwaar ongeluk met de auto gehad. Met veel breuken en inwendige kwetsuren als gevolg. Ze heeft 22 dagen intensieve gelegen en bijna 8 weken op een gewone afdeling in het ziekenhuis. Nu is ze sinds 25/10/2018 terug thuis met de juiste hulp.


3

Dragen Chris een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Marleen V.