Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Eric D.

zorgt voor moeder met dementie

Ze is dementeerend doch nog voldoende zelfstandig mist hulp in haar gelievende thuis te zijn.


3

Dragen Eric een warm hart toe:
Yumi C. , Mieke . , Marleen V.