Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Mia D.

zorgt voor vader

Het is mijn betrachting om vader met meer zorg te omkaderen, een veilige en comfortabele leefomgeving te geven en meer sociaal contact, dit alles zonder zijn privacy te verliezen.


3

Dragen Mia een warm hart toe:
Mieke . , Marleen V. , Yumi C.