Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Lea V.

zorgt voor moeder met dementie

Ondersteunen opdat moeder zolang mogelijk zelfstandig in haar eigen huis en omgeving zou kunnen blijven wonen.
Toezicht en ondersteuning geven bij ADL, veiligheid, voeding, hygiene en verplaatsing.


3

Dragen Lea een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Marleen V.