Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Jessy Q.

zorgt voor moeder met dementie

Ik zorg voor mijn alleenstaande 78 jarige moeder met dementie. Zij is steeds sociaal geëngageerd geweest en heeft altijd voor een warm nest voor ons gezorgd. Haar nu een optimale verzorging bieden is de evidentie zelf voor mij.


4

Dragen Jessy een warm hart toe:
Ludo C. , Mieke . , Yumi C. , Marleen V.