Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Gerard D.

zorgt voor partner met Parkinson

Echtgenote lijd aan de ziekte van Parkinson.
Kan moeilijk gaan,moet zich behelpen met rollator, stok, voor verder verplaatsing maken we gebruik van een rolstoel.


7

Dragen Gerard een warm hart toe:
Mieke . , Anne V. , Marleen M. , Yumi C. , Guido V. , Marleen V. , jeannine T.