Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Paul D.

zorgt voor partner met chronische ziekte

Mijn echtgenote is sinds 1996 werkonbekwaam en beperkt in haar activiteiten .
Door een rugmerginfarct en chronische neurophatische pijnen is haar levenskwaliteit
ernstig beperkt/


7

Dragen Paul een warm hart toe:
Darius Z. , Mieke . , Kris G. , Marleen V. , Yumi C. , Lode V. , Claudine D.